تاریخ : یکشنبه, ۳ تیر , ۱۴۰۳ Sunday, 23 June , 2024

بازدید مقامات استان خراسان رضوی از غرفه سیمیدکو در نمایشگاه بین المللی مشهد

۱۷بهمن
بازدید مقامات استان خراسان رضوی از غرفه سیمیدکو در نمایشگاه بین المللی مشهد

بازدید مقامات استان خراسان رضوی از غرفه سیمیدکو در نمایشگاه بین المللی مشهد

مقامات استان خراسان رضوی از غرفه سیمیدکو در نمایشگاه بین المللی مشهد بازدید کرده و در جریان دستاوردها و موفقیت های این شرکت قرار گرفتند.