تاریخ : یکشنبه, ۶ آذر , ۱۴۰۱ Sunday, 27 November , 2022

برگزاری انتخابات هیئت مدیره انجمن سنگ آهن ایران

۲۰دی
برگزاری انتخابات هیئت مدیره انجمن سنگ آهن ایران

برگزاری انتخابات هیئت مدیره انجمن سنگ آهن ایران

اعضای هیئت مدیره انجمن سنگ آهن ایران با اکثریت آرا انتخاب شدند.